Chirurgia jednego dnia to tryb przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, którego głównym celem jest maksymalne skrócenie pobytu chorego w szpitalu,  przy zachowaniu wszelkich aktualnych standardów bezpieczeństwa.  Chirurgia jednego dnia powstała w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, którzy wykazują niechęć do przedłużonych okresów hospitalizacji, oczekują skrócenia okresu nieobecności w pracy i zmniejszenia stresu związanego z zabiegiem. Jesteśmy placówką działającą w wyżej opisanym systemie – zachęcamy do zapoznania się z z naszą ofertą