Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Rozwój rehabilitacji jako jednej ze specjalności medycznych rozpoczął się po II wojnie światowej – uznano ją wtedy za integralną 3 fazę procesu terapeutycznego (obok diagnozowania i leczenia).

W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową.
Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się:

 

kinezyterapia - czyli leczenie ruchem to podstawowa i najważniejsza gałąź rehabilitacji. 
Wśród ćwiczeń wyróżniamy te o działaniu miejscowym – dotyczące miejsca gdzie zlokalizowane jest schorzenie oraz te o działaniu ogólnoustrojowym – gdzie do ćwiczeń wykorzystuje się zdrowe, nie objęte procesem chorobowym części ciała i narządy, co powoduje poprawę wydolności ogólnej, która decyduje o końcowym efekcie leczenia.

fizykoterapia - to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury (elektroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, krioterapia); pełni ona rolę najczęściej  pomocniczą, wspomagającą ćwiczenia ruchowe i rzadko stosuje się ją jako zabieg podstawowy.

 

masaż leczniczy - to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Jest to zespół technik manualnych stosowanych w odpowiedniej kolejności, które przez powierzchnię ciała wywierają wpływ na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebki i więzadła stawowe, a także w postaci zmian odruchowych na układ krążenia, nerwowy i wewnątrzwydzielniczy.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótki opis metod fizjoterapii stosowanych w MKmedic:

Metoda PNF

PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) - proprioreceptywa nerwowo - mięśniowa facylitacja. Metoda PNF jest powszechnie uznawaną metodą terapeutyczną na całym świecie. Twórcami metody byli fizjoterapeutka Maggie Knott oraz fizjolog dr Herman Kabat. Główne założenie terapii to facylitacja (torowanie, ułatwianie) ruchów stymulująca w odpowiedni sposób układ nerwowo-mięśniowy. Aby tegio dokonać wykorzystuje się bodźce: eksteroreceptywne (przez skórę, oczy, słuch) jak i proprioreceptywna (przez układ ruchu). Terapeuta wykorzystuje szereg stymulacj np. dotykową przez kontakt manualny na skórze pacjenta, wizualną przez kontakt wzrokowy, werbalną, gdy krótko i rzeczowo opisuje ruch jaki zaraz będzie wykonywał. Pobudzenie proprioreceptorów, które znajdują się w mięśniach, ścięgnach, w torebkach stawowych, następuje poprzez rozciągnięcie ("stretch") grupy mięśni, co daje również odpowiedni ruch w stawie i napięcie struktur miękkich.

Metoda McKenziego

Metoda McKenziego, jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod w przypadkach dolegliwości bólowych kręgosłupa, która w ciągu jednego lub kilku zabiegów pozwala usunąć lub znacznie zniwelować ból. Metoda McKenziego jest oparta na dowodach naukowych metoda biomechanicznego badania i leczenia zaburzeń mechaniki kręgosłupa oraz zespołów bólowych, schorzeń stawów obwodowych i kończyn, spowodowanych zaburzeniem mechaniki. Metoda McKenziego jest metodą fizjoterapeutyczną. Jednym z częstszych wskazań do stosowania tej metody jest dyskopatia (zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym) - zespół derangement w/g McKenziego.

Metoda Manualnego Drenażu Limfatycznego

Manualny drenaż limfatyczny jest zabiegiem, którego celem nadrzędnym jest utrzymanie kontroli nad wytwarzaniem limfy i zapewnienie optymalnego jej przepływu. Metoda ta daje doskonałe efekty u pacjentek leczonych z powodu raka piersi na każdym etapie trwania choroby, jak również w redukcji obrzęku po zabiegach operacyjnych, złamaniach, skręceniach oraz w przebiegu choroby reumatycznej i wrodzonych chorobach układu limfatycznego.

Metoda Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji

Funkcjonalna osteopatia i integracja jest metodą leczenia manualnego, która zakłada istnienie wzajemnych powiązań między wszystkimi stawami całego ciała. Nieprawidłowe działanie jednego ze stawów, ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych. Zadaniem terapeuty jest znalezienie przyczyny bólu, a następnie zlikwidowanie tego bólu,  poprzez zastosowanie odpowiednich technik terapeutycznych.

Metoda dr Ackermanna

Metoda diagnozy i terapii wg koncepcji Ackermanna, jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych i komplementarnych metod leczenia manualnego. W praktyce terapia wymaga szerszego spojrzenia na przyczyny dolegliwości i ich złożoność. Kompensacja, którą rozpoczął „zablokowany” staw wymaga od terapeuty adekwatnego postępowania. Z tego powodu, jeśli ktoś chce pracować metodą Ackermanna musi poddać kontroli, a jeśli będzie taka potrzeba również wdrożyć terapię, w tych miejscach, które wykazują zaburzenia funkcjonalne. Poszczególne techniki zabiegowe w tej metodzie ograniczają się dokładnie do jednego segmentu, dlatego zostaje „odblokowany” tylko i wyłącznie ten kręg, który powodował dolegliwości u pacjenta.

Kinesiology taping

Kinesiology taping, to specyficzny sposób oddziaływania na organizm poprzez skórę i mięśnie przy pomocy specjalnie klejonej taśmy. Dzięki temu uzyskujemy: wpływ na funkcję mięśni, poprawę mikrokrążenia, aktywację systemu limfatycznego, aktywację endogennego systemu znieczulenia, wspieranie funkcji stawu. Może być stosowana w każdej grupie wiekowej, wykorzystywana często u sportowców (np. siatkarki). Metoda wspomagana jest japońskimi plastrami Kinesio-Tex, dzięki którym efektywnie skraca się proces leczenia.