Ze względu na konieczność zapewnienia najwyższej jakości opieki nad Pacjentem prosimy o wcześniejszą rejestrację. Rejestracji można dokonać osobiście w MKmedic, telefonicznie pod numerem telefonu 600 082 224, 74 648 07 60 lub drogą elektroniczną.

 

W zawodzie lekarza pracuję od 36 lat. Posiadam specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i specjalizację w zakresie chorób dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy szpitalnej w oddziałach pediatrii, neurologii dziecięcej oraz w oddziale psychiatrii dzieci i
młodzieży jak i w pracy ambulatoryjnej w poradniach dziecięcych oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

 

Zajmuję się leczeniem schorzeń psychicznych dzieci i młodzieży:

  •  w okresie od wczesnego dzieciństwa czyli zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe),
  •  w okresie szkolnym ( adhd, zaburzenia emocji i zachowania, tiki,choroba natręctw, fobia szkolna),
  •  w okresie adolescencji ( zaburzenia opozycyjno-buntownicze,zaburzenia depresyjne i lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia).

 

 

GRAŻYNA PIETRUSZKA

lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarz specjalista chorób dzieci