Zabiegi

 • przepukliny,
 • stulejki,
 • wnętrostwa,
 • wodniaki jąder i powrózka nasiennego,
 • żylaki powrózka nasiennego,
 • guzki podskórne,
 • palce dodatkowe,
 • zrośnięte palce,
 • wrastające paznokcie,
 • blizny pooparzeniowe,
 • znamiona,
 • naczyniaki

Zabiegi wykonują:

Arkadiusz Konieczny

dr n.med. specjalista chirurgii dziecięcej