Badanie wykonuje:

Tome Gagaczowski

lekarz specjalista ortopedii i traumatologii