Badanie wykonuje:

Krzysztof Kitajczuk

lekarz specjalista chirurgii ogólnej