Maciej Rabczyński

dr n. med. lekarz specjalista angiolog

Stanisław Leśniak

dr n.med. lekarz specjalista chirurgii naczyniowej

Krzysztof Kitajczuk

lekarz specjalista chirurgii ogólnej

Michał Leśniak

lekarz specjalizant chirurgii ogólnej